Výbor :                                                       Schůzky bonsai klubu:

  • Petr Hron  -  předseda                                                                   Scházíme se každou první středu v měsíci v SVČ
  •                                                                                                       v Lužánkách ve skleníku v 17.30 hod.

petr.hron@volny.cz

  • Jarka Vacková

vjvvackova@seznam.cz

  • Pavel Orálek

pavel.oralek@volny.cz

  • Kristina Vlková

kristina.vlkova@seznam.cz

  • Mirek Pošvář

m.posvar2@volny.cz

ČINNOST BONSAI KLUBU BRNO
Bonsai klub Brno sdružuje příznivce a pěstitele bonsají, rozšiřující své vědomosti o jejich tvorbě a způsobech pěstování. Cílem klubové činnosti je výměna zkušeností s pěstováním a tvorbou bonsají, získání nových informací z dendrologie, ochrany rostlin, hnojení, hledání nových inspirací i rostlin při návštěvách zajímavých zahrad. Z toho se odvíjí naše klubová aktivita :


Výměna zkušeností
Základem této činnosti jsou pravidelná setkání členů ve skleníku, ukázky a diskuse o rostlinách, jejich požadavcích na životní prostředí, pěstování, tvarování, vytváření vzdušných kořenů, mrtvého dřeva apod. Důležité je vyzkoušet si např. zásahy při tvarování, přinést vlastní rostlinu a upravit si ji sám po diskusi s ostatními, jak s přinesenou rostlinou dále pracovat. Zajímavá i poučná mohou být vzájemná setkání členů na vlastních zahradách, různých výstavách nebo bonsajových akcích. Inspiruje to.


Získávání rostlinného materiálu
Základem je pídění se po nových a zajímavých rostlinách, přenesení z okolí. Zde mohou být zajímavé vycházky po okolí Brna v menších skupinách. Důležitá je výměna zkušeností, případně rostlin ve skleníku.


Hledání nových inspirací
Organizujeme zájezdy v tuzemsku a podle zájmu a možností i v zahraničí. Dále je v plánu několik poznávacích vycházek po okolí Brna. Hodina srazu je vždy upřesněna v posledním skleníku před akcí.


Výstavní činnost
Vrcholem pro bonsajisty je ukázání výsledků své práce ostatním na výstavě. Výstavy jsou organizovány alespoň jednou za rok v Brně a podle možností i mimo Brno. Zásady pro vystavování jsou ve výstavním řádu, který je nutné dodržovat. Členové , kteří si nejsou jisti svými výpěstky, mohou využít klubová setkání a konsultovat přípravu rostlin s ostatními.